Color management

Víme jak na to

 

 

WYSIWYG „What You See Is What You Get“ („Co vidíš, to dostaneš“)

Absolutní shoda věrnosti barev na vstupních a výstupních zařízení je z fyzikálních důvodů prakticky nemožná. Limity, které omezují zachování 100% shody, vycházejí z rozdílných reprodukčních metod zobrazování barev konkrétních zařízení (fotoaparát, scanner - senzor RGB, monitor – fosfory RGB, tiskárny – CMYK, RGB osvit fotografického papíru – vyvolání barvotvorných vrstev) a také v jejich fyzických možnostech zobrazení nejsaturovanějších barev. Mezi další faktory mohou patřit vnější vlivy – rozdílný způsob osvětlení, úhel pozorování, subjektivní vnímání barev apod. Přes všechna tato omezení jsme schopni, za předpokladu ŘÍZENÍ BAREV (Color Management) a při využití nejmodernějších technologií, se čím dál více přiblížit mýtickému WYSIWYG „What You See Is What You Get“ („Co vidíš, to dostaneš“).

Díky vývoji snímací techniky (fotoaparát, scanner) a moderních monitorů významná část profesionálních i amatérských fotografů zpracovává data v obecném standardizovaném prostředí AdobeRGB nebo ProLabRGB a požaduje co nejkvalitnější výstup. Tento požadavek sdílíme společně a přímo v tomto obecném prostředí dokážeme data dále zpracovávat bez dalších degradací pro dosažení maximální barevné věrnosti.

V současné době se profesionální zpracování fotografií rozdělilo na dva směry:

Díky rapidnímu vývoji kvalitních fotografických tiskáren v minulých letech bylo dosaženo velmi širokého barevného gamutu u pigmentových tisků, které svou kvalitou zpracování v některých aspektech předčily klasickou fotografii tradičně zhotovenou osvitem fotocitlivého materiálu s následným vyvoláním v chemické lázni. Ale stále tištěná fotografie naráží na problémy:

Ani hlavní výrobci minilabů (Noritsu, Fujifilm Frontier, Kodak, KIS, Gretag apod), kteří i přes zavádění nejmodernějších technologií osvitu (laser, LED) v procesu velkokapacitní výroby fotografií, neumožňují SW výbavě ve výše uvedených zařízeních pracovat s Color Managementem. Vychází z předpokladu, že běžný zákazník nevlastní kvalitní monitor, úpravy fotografií neprovádí a spoléhá na automatické úpravě minilabu. Nepředpokládá, že zasílaná data by mohla být upravována v širších pracovních profilech než sRGB.

V poslední době byli, díky konkurencí pigmentových tisků, nuceni výrobci klasického fotocitlivého stříbrného materiálu (Kodak, FujiFilm) k jejich inovaci tak, že mimo jiné barevný gamut fotomateriálu významně překračuje rozsah gamutu sRGB, s kterým právě minilaby pracují. Ve snaze získat náročnějšího zákazníka, který zpracovává fotografie ve vyšších prostředí než sRGB, umožňují někteří významní zpracovatelé minilabové fotografie svým zákazníkům převod do profilů uveřejněných na svých webových stránkách. Je to určitá teoretická cesta v těchto minilabech, (které neumožňují přímý Color Management), jak získat lepší výsledek než převedením souboru fotografie do sRBG. Většinou se jedná o převod dat fotografie přímo do profilu konkrétního materiálu použitého v daném minilabu. Tento proces má ale mnohá úskalí a není dostatečně jasné, jaké další úpravy a přepočty na těchto modifikovaných datech ještě SW konkrétního zařízení před osvitem provádí (nezjistil jsem ani po mnohaletém vlastnictví Noritsu QSS 3201, pozn. autora). Pro úspěšný výsledek musí být současně splněno mnoho předpokladů, např. pro každý stroj, každý povrch papíru, každou použitou chemii musí být vytvořen samostatný jedinečný profil, musí docházet k pravidelné linearizaci (kalibraci) zařízení, vaše fotografie s takto převedenými daty musí být zpracována na konkrétním zařízení, z kterého byl profil vygenerován atd. Komplikovanost výše uvedeného procesu naznačuje mnoho úskalí, které mohou ovlivnit kvalitu očekávaného výsledku. To ale musí posoudit každý, kdo této možnosti v standardizovaném minilabu využil. Převedením vašich fotografických dat do konkrétního cílového profilu vznikne pak jednoznačná degradace tonálního rozsahu a kvality zpracovávané fotografie, která již není vhodná k dalším úpravám či jinému využití.

Osvitová jednotka Chromira 5xProLab s přímou podporou CM 

Zařízení, které ve Foto Riegl využíváme pro zpracování fotografií, je zcela novou generací velkoformátových jednotek pro osvit klasického světlocitlivého fotografického papíru vyvolávaného chemickou cestou RA-4. Projektanti firmy ZBE Inc z Kalifornie využili svých dlouholetých zkušeností s konstrukcí strojů pro digitální osvit a sestrojili toto unikátní zařízení pro zpracování fotografií od formátu 9x13cm po velkoformátové zvětšeniny až do šíře 76 cm libovolné délky a s přímou podporou Color Managementu. 

Díky této plné podpoře ŘÍZENÍ BAREV osvitová jednotka Chromira ProLab jednoduše provede veškeré potřebné převody dat vstupního souboru na konkrétní materiál automaticky. Tím je zajištěna fyzicky nejblíže možná shoda zobrazení výsledné zvětšeniny se zobrazením na zkalibrovaném monitoru. V našem zařízení používáme profesionální chemii RA-4 FujiHunt CPRA Digital PRO, která byla speciálně vyvinuta pro velkoformátový digitální osvit za účelem maximalizace denzit a barevného gamutu. Oproti minilabové chemii je zčernání nejtmavších tónů daleko hlubší a podání barev dosahuje mnohem vyšší sytosti. Nejvíce jsou rozdíly patrné na profesionálních fotomateriálech. Výsledné fotografie vynikají prostorovou hloubkou barev a dokonalou ostrostí. Technologii Chromira digital C-Type print jsme věrni už téměř 10 let a stále se přesvědčujeme, že tradiční zpracování osvitem s plnou podporou Color Managementu je zárukou vysoké kvality výsledných fotografií.

Jak postupujeme při zpracování fotografií na osvitové jednotce Chromira ProLab?  

1) Pro každý fotomateriál se před jeho použitím provede nejprve dokonalá linearizace stroje, poté SW vygeneruje testovací terč, který pomocí fotospectrometru X-Rite Eye One Pro 2 diagnostikuje a vyhotoví příslušný profil. Tímto profilem je definován popis zobrazovaných tónů a barev včetně limitů daného materiálu.

2) Pro každý fotomateriál (i povrch) je vytvořen samostatný ICC profil, který je poté uložen přímo v popisu fotomateriálu v databázi Chromira 5xProLab.

3) Po zaslání datového souboru obrázku (JPEG, RBG TIFF, BMP) do osvitové jednotky SW nejprve přečte přiřazený ICC profil tohoto obrazového souboru a Color Management provede přepočet těchto dat dle uloženého výstupního profilu fotomateriálu.

4) Poté je proveden osvit fotocitlivého materiálu v jednotce Chromira 5xProLab. V případě, že k zdrojovým obrazovým datům není přiřazen či vložen profil, zařízení vyzve obsluhu, aby profil přiřadila. Pro obrazová data ležící mimo barevný gamut zpracovávaného materiálu je nastaven perceptuální přepočet. V případě zájmu zákazníka můžeme nastavit přepočet metodou relativní kolorimetrickou.

Využijte výhody přímé podpory Color Managementu a jedinečné technologie našeho zařízení Chormira 5x ProLab, které oproti konkurenci nabízí jednoduchou a hlavně bezpečnou cestu! Vámi zpracovaná fotografická data neutrpí žádnou kvalitativní újmu a bez problému je můžete vyžít i pro jiné účely.

Naše služby

Digitální osvit Digitální osvit

Máme unikátní osvitku Chromira 5xProLab - jediný typ v ČR. Tiskneme na profesionální fotopapíry Fuji Crystal Archive až do šíře 76 cm, délka neomezená.

Canvas fotoplátno Canvas fotoplátno

Foto plátna zhotovujeme v brilantní barevné kvalitě až do velikosti 150 x 300 cm. Stálobarevný, UV a vodě odolný ekologický tisk s následným kvalitním vypnutím na dřevěný rám.

Eko solventní tisk Eko solventní tisk

Vysoce barevně saturovaný velkoformátový tisk do š. 162 cm pro interiér/exteriér: plakáty, plátna, tapety, roll up, bannery. Stálobarevný, UV a vodě odolný tisk.

Fotografie pro LED panely Fotografie pro LED panely

Pokud chcete dodat fotografiím mimořádný vizuální efekt, pak zvolte prosvětlovací Fuji Trans folii pro LED panely.

Fuji Flex speciální fotomateriál Fuji Flex speciální fotomateriál

Super lesklý povrch fotomateriálu se zrcadlovým leskem, ideální pro foto obrazy s adjustací na alu desku.

Luxusní italské fotoknihy Luxusní italské fotoknihy

Designové fotoknihy Photostory© až do formátu 50x50 cm, exkluzivní cover desky z pravé italské kůže.

Adjustace, rámování Adjustace, rámování

Vaše fotografie nalepíme na kvalitní kapa foam, pvc desky nebo alu sendviče. Poradíme s výběrem a osadíme do značkových Nielsen nebo Lira rámů.

Kalibrace monitorů Kalibrace monitorů

Základní krok k úspěšné úpravě a tisku vašich fotografií je mít zkalibrovaný monitor. Odborně váš monitor nastavíme pro barevně věrný finální tisk.

Fotoateliér Fotoateliér

Zhotovíme vám v našem ateliéru: portrétní, byznys, průkazové, rodinné nebo produktové fotografie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace